Υπηρεσίες

Εκτιμήσεις Αξιών Ακινήτων – Συμβουλές διαχείρισης ακίνητης περιουσίας

Η θέση μου ως μέλος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής (ΕΛ.Ι.Ε.), η συνεχής επιμόρφωσή μου σχετικά με το αντικείμενο της Εκτιμητικής, αλλά και η τριετής και πλέον εμπειρία μου γύρω από τη σύνταξη εκθέσεων εκτίμησης με την εφαρμογή και των πέντε Μεθόδων Εκτίμησης για κάθε τύπο ακινήτου, καθώς και την τήρηση των συνεχώς ενημερωμένων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Εκτιμητικών Προτύπων, μου δίνει τη δυνατότητα της ορθής αποτίμησης της αξίας κάθε είδους ακινήτου, βασιζόμενη σε κάθε περίπτωση στο ιδιωτικό και πολεοδομικό του καθεστώς, αλλά και στα τυπικά και ουσιαστικά πλεονεκτήματα και ελαττώματα που το ίδιο διαθέτει, τα οποία καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την τελική αγοραία και μισθωτική αξία του.
Ως εκ τούτου, παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες Εκτίμησης Αξιών Ακινήτων, καθώς και συμβουλές διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, καθώς το ακίνητο αποτελεί ένα από τα πλέον βασικά αντικείμενα επένδυσης και για το λόγο αυτό υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης και παροχής σύγχρονων συμβουλών σχετικά με όλους τους πιθανούς και κατάλληλους τρόπους με τους οποίους και επιτυγχάνεται και η βέλτιστη αξιοποίησή του.

Θέλετε να σας καλέσουμε;

Επικοινωνία

Image

SOCIAL MEDIA