Υπηρεσίες

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτιρίων

Με την ένταξη στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α.Μ. Ενεργειακών Επιθεωρητών: 18897) και τη συνεχή παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) αυτοτελών κτιρίων και κτιριακών μονάδων, που αποτελούν είτε οικιστικά είτε επαγγελματικά ακίνητα, ακολουθώντας πάντα την ισχύουσα νομοθεσία και τηρώντας κάθε νέα οδηγία του Υπουργείου, σχετικά με την καταγραφή της υφιστάμενης απόδοσης και την ενεργειακή αναβάθμιση κάθε είδους ακινήτου.

Θέλετε να σας καλέσουμε;

Επικοινωνία

Image

SOCIAL MEDIA