Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Κτηματολογίου

Με ειδίκευση στον τομέα του Κτηματολογίου και των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, ήδη κατά την προπτυχιακή εκπαίδευση στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Κτηματολογίου, πάντα σε συνεργασία με Νομικούς, καθώς οι δύο επιστήμες βρίσκονται σε άμεση συνάφεια όσον αφορά τόσο την κτηματογράφηση των ακινήτων, όσο και τη διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν ακίνητα, τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς αρχικών εγγραφών, αλλά και λειτουργούντος Κτηματολογίου. Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε το χωρικό εντοπισμό ακινήτων, είτε με ίδια μέσα, είτε και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές (Πολεοδομία, Τεχνική Υπηρεσία Δήμων, Κτηματολογικά Γραφεία κλπ), την έρευνα του νομικού και πολεοδομικού καθεστώτος που διέπει κάθε ακίνητο κατά περίπτωση, την αυτοψία στο χώρο, η οποία αποτελεί και το πλέον βασικό βήμα για την ταύτιση των ακινήτων, καθώς και την επιτόπια μέτρησή τους.
Βέβαια, παρά το γεγονός ότι το Κτηματολόγιο σύντομα ολοκληρώνεται για τους περισσότερους από τους Νομούς της ελληνικής επικράτειας, συνεχίζουμε να φέρουμε εις πέρας κάθε ζήτημα, όπως λόγου χάρη με εκ νέου μετρήσεις σε ακίνητα αλλά και με τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων για τη διόρθωση σφαλμάτων που προέκυψαν κατά την κτηματογράφηση ακινήτων, ακόμα και σε στάδιο οριστικοποίησης των αρχικών εγγραφών, καθώς τα ως άνω προβλήματα σε κάθε περίπτωση άπτονται του αντικειμένου του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού.

Θέλετε να σας καλέσουμε;

Επικοινωνία

Image

SOCIAL MEDIA