ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τα έργα μας σε χάρτη

Λόγω της φύσης των υποθέσεών μας, η οποία συνδέεται άμεσα με την ακίνητη περιουσία των πελατών μας, καθώς και λόγω της υποχρέωσης μας να προστατέψουμε τα προσωπικά τους δεδομένα, παρατίθεται αποκλειστικά και μόνο η σήμανση των θέσεων των ακινήτων που ανήκουν στο συνεχώς αυξανόμενο αρχείο υποθέσεών μας. Ο παρακάτω χάρτης αποτελεί ένα εποπτικό αποτέλεσμα της δραστηριοποίησής μας για κάθε τύπο ακινήτου, σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, αλλά και εκτός αυτής, σε γειτονικούς Νομούς της βόρειας Ελλάδας.

Τα έργα μας σε χάρτη

Θέλετε να σας καλέσουμε;

Επικοινωνία

Image

SOCIAL MEDIA